Coaching - chefshandledning

Individuell konsultation och coaching

 

Vem är du som chef?

Har du hittat din personliga stil?

Vilka är dina starka och svaga sidor?

Hinner du tänka och agera strategiskt eller tar besvärliga medarbetare och dagliga rutiner all din tid?

 

Det är många frågor som söker ett svar!

 Att utveckla ett effektivt ledarskap är en process som kräver tid och ansträngning. Med syfte att hjälpa dig att bygga upp dina egna styrkor och fokusera på en del områden som har identifierats under chefsutvecklingsarbetet, erbjuder LedarPartner dig ett coaching och handledningsprogram.

De specifika målen för den individuella handledningen och coachingen är ämnet vid det första mötet mellan dig och konsulten. De mer generella målen kan bäst beskrivas som ett särskilt forum för personlig reflektion.

Din konsult kommer att be dig beskriva hur du uppfattar omgivningen på ditt arbete och i vilket kontext du i övrigt verkar.
Ni kommer att arbeta med många frågor som rör arbete och roll, som t.ex. Hur ser jag på min roll i det nuvarande och i framtiden? Finns det någon motsättning mellan vad jag vill uppnå och vad jag faktiskt åstadkommer?

Genom att skapa och utveckla en arena för självreflektion och analys tillsammans med konsulten, kan komplexiteten i den professionella verkligheten klarläggas, energin kan fokuseras bättre och klokare beslut fattas om det nuvarande och om framtiden.

Svåra samtal

I en ledarroll innebär det även att man ibland tvingas hålla i samtal som kan vara svåra ur många aspekter, på kompetensnivå, strukturnivå, emotionell nivå, personlig nivå osv.

Ibland sker det större förändringar och omorganisationer inom ett företag. Följderna kan bli omplaceringar och uppsägningar vilket kan vara svårt både för organisationen och individen att hantera.
Behöver du hjälp och stöd i sådana frågor finns ledarparter att ta till som extern konsult med mycket psykologisk kunskap.

En oberoende coach underlättar processen och hjälper till att skapa struktur.
Tyngdpunkten i samtalen berör:

  • Analys av nuläget
  • Parallellprocesser
  • Värderingar, motivation samt energi

Ledaren och medarbetaren kan se klarare på situationen och hittar lösningsalternativ. Målet är att göra svåra, ibland smärtsamma processer så smidiga som möjligt.