Lena Bergman -organisationskonsult

 • Legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledare.
 • Auktorisering: Arvonen International AB ledarutveckling 360° FARAX, HL hälsobringande ledarskap. Meyers-Briggs MBTI. 
 • Vidareutbildning: organisationsutveckling och familjeterapi.
 • Mångårig erfarenhet av uppdrag inom såväl näringsliv som offentlig sektor.  
 • Är verksam inom ledar- medarbetar- och organisationsutveckling, individuellt.
 • tidigare arbetat med personbedömningar i samband med urval och rekrytering.
 

Märta Bergman

 • Legitimerad psykolog,
 •  intresse av arbetslivets psykologi, stresshantering, kris-och stödsamtal.
 • vidareutbildad i KBT och ACT (vilket är en specialform av KBT, väl ägnat till behandling av stress, ångest och depression). 
 • arbetar på svenska, engelska och norska.

Carl-Johan Uckelstam

 • Legitimerad psykolog och doktor i klinisk psykologi. Arbetar med, Kognitiv Beteende Terapi KBT, framför allt Unified Protocol, som är en av de senaste formerna av KBT. I behandlingen tränar du aktivt för att utveckla nya färdigheter. Steg för steg, vägleds du till att bättre förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom och framför allt, vad du kan göra för att börja må bättre.
 • Vidareutbildning i idrottspsykologi. Jag idrottar själv på hög nivå (inom segling). 
 •  Har tidigare arbetat som psykolog inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.