Lena Bergman -organisationskonsult

 • Legitimerad psykolog, psykoterapeut och handledare.
 • Auktorisering: Arvonen International AB ledarutveckling 360° FARAX, HL hälsobringande ledarskap. Meyers-Briggs MBTI. 
 • Vidareutbildning: organisationsutveckling och familjeterapi.
 • Mångårig erfarenhet av uppdrag inom såväl näringsliv som offentlig sektor.  
 • Är verksam inom ledar- och organisationsutveckling, både individuellt och i grupp.
 • Gör personbedömningar i samband med urval och rekrytering.
 • Licensierad utbildare i Situationsanpassat Ledarskap.
 

Märta Bergman

 • Legitimerad psykolog,
 •  intresse av arbetslivets psykologi, stresshantering, kris-och stödsamtal.
 • vidareutbildad i KBT och ACT (vilket är en specialform av KBT, väl ägnat till behandling av stress, ångest och depression). 
 • arbetar på svenska, engelska och norska.

Carl-Johan Uckelstam

 • Legitimerad psykolog och arbetar med, Kognitiv Beteende Terapi KBT, framförallt Unified Protocol, som är en av de senaste formerna av KBT. I behandlingen tränar du aktivt för att utveckla nya färdigheter. Steg för steg, vägleds du till att bättre förstå dina känsloupplevelser, vad som förvärrar dina symtom och framför allt, vad du kan göra för att börja må bättre.
 • Vidareutbildning i idrottspsykologi. Jag idrottar själv på hög nivå (inom segling). 
 • Doktorerar på halvtid i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och har tidigare arbetat som psykolog inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen.