Individuell ResursAnalys

 

Är den du tänker anställa rätt person för jobbet? Är du själv på rätt plats i arbetslivet? Skulle du kunna utvecklas mer där du befinner dig?

Individuell ResursAnalys är en metod vilken består av ett brett urval psykologiska test och samtal med en av våra konsulter, som är legitimerad psykolog.

Vanligtvis utgår vi från en frågeställning av antingen specifik eller allmän karaktär. De psykologiska testerna ger både en djup och bred bild av personen, hur hon reagerar och kan förväntas reagera i olika sammanhang. Med anlagstestet mäter vi bland annat analytisk förmåga, simultankapacitet och kreativt tänkande. Personlighetstest ger oss information om lyhördhet och drivkraft mm.

Testningen tar en halv arbetsdag att genomföra.
En av våra konsulter redovisar därefter resultaten för testpersonen, vilket ger tillfälle till fördjupning och nyansering.

Mötet med någon som har sett och tänkt kring den egna personen skapar öppningar för individen och ger nya tankar, nya val, känslor och vägar att gå vidare.

Om analysen ingår i ett rekryteringsarbete eller i en omorganisation meddelas resultaten också till uppdragsgivaren. Vi för då en dialog kring den testades resurser och begränsningar i relation till den aktuella tjänsten.

 

Rätt person på rätt plats!