Kompetens och utveckling

LedarPartner hjälper dig att komma vidare!

Vi erbjuder oberoende bedömningar av en persons resurser, begränsningar och utvecklingsmöjligheter när det gäller rekrytering, ledarutveckling och karriärplanering.

Rekrytering och urval

Felrekrytering innebär dolda kostnader på flera nivåer och kan vara av avgörande betydelse. Med vår hjälp får du de bästa förutsättningarna för att få rätt person på rätt plats. LedarPartner innehar licens för administrering av flertalet psykologiska testverktyg.

Läs mer om rekrytering och urval
 

Individuell ResursAnalys

Skulle du kunna utvecklas mer där du befinner dig? Individuell ResursAnalys är en metod vilken består av ett brett urval psykologiska test och samtal med en av våra konsulter, som är legitimerad psykolog.Metoden används både för professionell utveckling och vid urvalsprocesser.

Läs mer om individuell ResursAnalys

 

Medarbetarutveckling

Hur fungerar arbetsgrupperna på ditt företag? Är de så effektiva som de borde vara? Fungerar de olika personlighetstyperna tillsammans på ett konstruktivt sätt? Eller skapar olikheter mest frustration?

Du får hjälp att identifiera vilken fas gruppen befinner sig i samt i nästa steg eventuellt hjälp med att lösa upp en låst situation.

Vid problemsituationer såsom konflikter kan vi på ledarpartner hjälpa till att underlätta kommunikationen samt strukturera upp former.

Medarbetarutveckling