KURSER  och SEMINARIER

 

Situationsanpassat Ledarskap

2 dagar + ½ dags uppföljning

Målgrupp: Chefer med personalansvar. 8-12 deltagare 

Syfte: Att få ett modelltänkande för sitt ledarskap. 

Förstå konsekvenserna av för mycket eller för lite ledarskap.

 Att kunna skifta flexibelt mellan ledarstilar så att medarbetarens kapacitet och kompetens ökar.

Innehåll under två dagar

teorigenomgång - videofall Diagnos - Analys

Chefskap - Ledarskap Feedback på din ledarstil

Flexibilitet - Matchning Reflektion - Partnerskap

info@ledarpartner.se eller 0708-139100.

*

Ledarrollen i förändringstider
Förändringssamtalet
Tro inte att du som ledare kommer undan det svåra samtalet
Så här förbereder du dig på bästa sätt
Heldagsutbildning i kommunikation och svåra samtal.
"Beautiful Exit" i praktiken

LedarPartners lokaler  Göteborg


Ur kursinnehållet:

Psykologiska och fysiologiska reaktioner hos dig själv - hos motparten
Chefens speciella betydelse vid förändring
Förberedelser - struktur och tidsplan
Vad innebär förändring för oss?
Det svåra samtalet - checklista
Lyssna - våga låta det vara tyst
Öppenhet - tydlighet om nästa steg
Att skilja på professionellt och privat
Öka din trygghet och personliga styrka i svåra samtal
Empati och avslut med uppföljning "Beautiful Exit"

 


 

*

Miniseminarium

Bemanningsförändring

Vi är på väg in i en högkonjunktur. Hur hanterar du som chef bäst en bemanningsförändring på ditt eget företag, hur ser ledarrollen ut vid förändringstryck?

Vad ska man tänka på för att minimera risken att rekrytera fel?

Hållbara organisationer är noga med att ha gemensamma visioner, målbilder och värderingar som delas av alla. Det är viktigt att ha en tydlig kommunikation med medarbetare och att ha rätt sammansatt kompetens i företaget. Det behövs strategier för, rekrytering, utveckling och avveckling.

”Beautiful Exit” så här bör du hantera svåra samtal för att nå bästa resultat för alla inblandade och för att minimera dramatik.

Vi kommer gärna till din ledningsgrupp, veckomöte för chefer etc… och berättar om det du behöver tänka på inför bemanningsförändring i ditt företag.

Tid, 1,5 tim. inkl. diskussion och frågor.

Kostnad: 3.800:- exkl. moms

Kontakta oss för mer information och tidsbokning. Se även vår 1-dagskurs för chefer i förändringssamtal.

 

*

Professionell vägledning

För medarbetare som måste lämna företaget

Individuell coaching för uppsagd personal

Fem samtal där hon/han får möjlighet att komma vidare professionellt.

Fem möten där vi talar om just hans/hennes egen situation och framtid.

Tyngdpunkter i samtalen:

· Analys av nuläget

· Hur får jag bäst avslut från företaget, kollegor, arbetsuppgifter.

· Parallellprocessen att avsluta – och nystarta.

· Mina värderingar, min motivation och min energi.

· Handlingsplan

Kostnad: 5 samtal á 90 min 15.000:-

Plats: LedarPartners lokaler.

Ring 0708-139100 för ytterligare information om ett upplägg som passar din organisation.