KURSER  och SEMINARIER

Individuell Coaching  

Ledarrollen i förändringstider

Förändringssamtalet
Tro inte att du som ledare kommer undan det svåra samtalet
Så här förbereder du dig på bästa sätt
 


                                       Psykologiska och fysiologiska reaktioner hos dig själv - hos motparten
                                       Chefens speciella betydelse vid förändring
                                       Förberedelser - struktur och tidsplan
                                       Vad innebär förändring för oss?
                                       Det svåra samtalet - checklista
                                       Lyssna - våga låta det vara tyst
                                       Öppenhet - tydlighet om nästa steg
                                       Att skilja på professionellt och privat
                                       Öka din trygghet och personliga styrka i svåra samtal
                                       Empati och avslut med uppföljning "Beautiful Exit"


                                       Boka för möte i LedarPartners lokaler  Telefon. 0708-139100


 

*

Miniseminarium


*

Professionell vägledning

För medarbetare som måste lämna företaget

Individuell coaching för uppsagd personal

                              Fem samtal där hon/han får möjlighet att komma vidare professionellt.

                              Fem möten där vi talar om just hans/hennes egen situation och framtid.

                              Tyngdpunkter i samtalen:

                      Analys av nuläget

                      Hur får jag bäst avslut från företaget, kollegor, arbetsuppgifter.

                      Parallellprocessen att avsluta – och nystarta.

                      Mina värderingar, min motivation och min energi.

                      Handlingsplan

               Kostnad: 5 samtal á 90 min 15.000:-

               Plats: LedarPartners lokaler.

              Ring 0708-139100 för ytterligare information om ett upplägg som passar din organisation.