Ledarskap

 

Att bli utnämnd till chef för en grupp medarbetare är en sak att bli deras ledare är en annan.

Många chefer har nått sin position genom tekniska färdigheter och har ringa kunskaper kring ledarskap och hur man kan påverka andra till förändring.

Ledarskap innebär att ha ett brett intresse för människors utveckling. Viktigt är att kunna relatera till andra och ha en vilja att förstå samspel. Hantera konflikter och styra effektivt under påfrestning, är också ledarens uppgifter .

Vem är du som chef?


 

Coaching - chefshandledning

Individuell konsultation och coaching

Har du hittat din personliga stil? Vilka är dina starka och svaga sidor? Du får insikt i vem du är och hur andra uppfattar dig. Tillsammans utvecklar vi ditt personliga ledarskap!

Svåra samtal

Behöver du hjälp och stöd i att hitta lösningsalternativ och se klarare på svåra situationer finns ledarparter att ta till som extern konsult med mycket psykologisk kunskap.
Vi underlättar processen och hjälper till att skapa struktur. Målet är att göra svåra, ibland smärtsamma processer så smidiga som möjligt.

Läs mer om chefshandledning