Medarbetarutveckling

 

Hur fungerar arbetsgrupperna på ditt företag? Är de så effektiva som de borde vara?

Fungerar de olika personlighetstyperna tillsammans på ett konstruktivt sätt? Eller skapar olikheter mest frustration?

Arbetsgruppen kan, för att öka öppenheten och effektiviteten, behöva handledning och medarbetarutveckling. Med stöd av en handledare får arbetsgruppen hjälp att identifiera vilken fas den befinner sig. I nästa steg har man större möjligheter att  lösa upp en låst situation.

 

Uppstår det låsta situationer som t ex. vid motsättningar av olika slag medverkar LedarPartner vid konflikthantering och genom att underlätta kommunikationen.