IsbergRekrytering  

och   

Urval

 

 

 

 

Ett charmigt leende kan dölja samarbetssvårigheter. Ett buffligt beteende kan bottna i osäkerhet. Någon som verkar tyst och initiativlös kan ha förmåga till skarp analys.

Felrekryteringar innebär dolda kostnader på flera nivåer och kan vara av avgörande betydelse. Lägger man ihop kostnader för kompetensutveckling, misslyckande, störningar för medarbetargruppen samt övervakning av lågpresterande individer så kan man i princip räkna på att kostnaden för urvalsförfarandet bara blir en tiondel av kostnaden för en felrekrytering.

LedarPartner innehar licens för flertalet psykologiska testverktyg vilka vi administrerar och använder oss av för ändamål såsom urval och rekrytering.