Om LedarPartner
 

 

  • LedarPartner har funnits i mer än 30 år. Vi arbetar helst nära uppdragsgivaren och i en långvarig affärsrelation.

  • Vi strävar efter att hålla oss ajour med allt nytt vad gäller ledarskap och organisation samtidigt som vi tydligt slår vakt om den kunskap som visat sig vara effektiv och hållbar. Ämnet är mycket gammalt och djup kunskap om ledarskap har många hundra år, i vissa fall tusen år på nacken.
     
     

Det gäller att också ha kunskap om det beprövade!