.

.

.

Situationsanpassat ledarskap

Många chefer har nått sin position genom tekniska färdigheter och har ringa kunskaper kring ledarskap och hur man kan påverka andra till förändring.

Situationsanpassat ledarskap är en mycket praktisk och konkret metod som används för att överföra kunskaper och teorier till vardagliga handlingar.

Genom situationsanpassat ledarskap lär sig chefen att diagnostisera olika situationer och tillstånd i arbetsgruppen och enskilda medarbetare.

Chefen får därefter konkreta verktyg att anpassa sig efter i de specifika situationerna.

Alla företagsledare har hjälp av att kunna vara flexibla i sitt ledarskap för att anpassa sig efter vad arbetsgruppen behöver för att kunna ha en välfungerande grupp och undvika negativa effekter.

Vill du veta mer? Ring 031-701 20 50

Läs mer på www.situational.com