Speaking Partner

VD Coaching i abonnemangsform.

Vi vänder oss till dig som leder ett stort såväl som ett mindre företag. Som VD och chef är man ofta i en utsatt och ensam position kring ledningsfrågor.

Vi erbjuder en SpeakingPartner som tillsammans med dig dryftar de olika arbetsrelaterade frågeställningar som du som VD ställs inför. Ett exempel kan vara: Hur sätta samman en god fungerande ledningsgrupp?

Din personliga SpeakingPartner finns tillgänglig för kontinuerliga möten under året, men också med kort varsel via telefonkontakt mellan mötena. Ibland har du behov av att diskutera någon fråga som dykt upp och som inte låter vänta på beslut, till exempel: Hur hantera en presskonferens?

Omfattning: 1 års abonnemang
20 st 1,5 tim möten.
Telefoncoaching vid akut behov.
Tillgänglighet med kort varsel.