Utgångspunkter

 

 

 Det är lika bra att erkänna med en gång. Förändringsarbete är svårt och kräver hårt arbete, motivation och engagemang. Vi erbjuder ingen quick fix med ett trollspö men vi kan garantera att med vår hjälp kommer ditt företag att utvecklas och ta många steg i rätt riktning mot långsiktiga mål och lösningar.

 

  • Vårt arbete präglas av krav på kvalitet, etik och moral. 
  • Vi har ett kognitivt arbetssätt där vi även har uppmärksamhet på omedvetna processer. 
  • LedarPartners ambitionsnivå är alltid satt med utgångspunkt från kundens behov.

 

Ledarpartner hjälper företag att stärka och utveckla sin handlingsberedskap, kort sagt bli en stark aktör på marknaden!

 

Vår syn på arbete

 

Våra kundföretags framgång hänger på att de kan ta tillvara och utveckla sina medarbetares kompetens, motivation och förmåga till samarbete. Samspelet mellan organisationens delar har stor betydelse för arbetsresultatet, liksom det ständiga växelspelet med yttervärlden. Förståelse, analys och förmåga till bedömning av yttre och inre skeenden bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat och ett gott samarbete.

 

Vår syn på ledarskap

 

Av ledaren krävs att denne har en vilja och beredskap att ha med människor att göra och en vilja att förstå dem, att hantera konflikter och att styra effektivt under påfrestning.

Att vara ledare innebär att ta ansvar för struktur och överblick av arbetet för en grupp medarbetare

Ledarskap innebär även att man har förmåga och vilja att föra de ledda mot ett bestämt mål. det innebär också att ledaren formulerar och upprätthåller principer för etik, moral och uppträdande i övrigt.  

 

Företagets chefer och ledare har en nyckelroll som bärare av organisationens värderingar och beslut. Ledaren måste ha god självkännedom – vara medveten om sina starka och svaga sidor, ha bra omdöme, vara motiverad och ha en väl utvecklad social kompetens. Ledaren måste dessutom vara lyhörd och känna till medarbetarnas hela verklighet. En ledare utsätts för enorma påfrestningar idag. Inte bara så att chefsrollen ifrågasätts, hon eller han måste ständigt ta ställning till inre och yttre förändringar. Idag är förändring det normala tillståndet, stillaståendet kan snabbt bli ett hot mot företaget.  

 

Janus -en symbol för vår syn på ledarskap Janus