Kompetensutveckling för ledare och chefer

 
Handfast AffärsPsyklogisk Rådgivning.
Chefshandledning och Rollanalys.

Urval och Rekrytering.

 Grupputveckling och Organisationsutveckling. Oftast i längre uppdrag.
Förändring är idag ett normaltillstånd i näringslivet. L.P. hjälper företag att stärka och utveckla handlingsförmågan.
Vi har stor erfarenhet av att anpassa uppdrag efter kundens behov.

 


 

 

 

          

 

           Situationsanpassa ditt ledarskap!