Kompetensutveckling för ledare och chefer

 
Handfast AffärsPsyklogisk Rådgivning.
Chefshandledning 

Medarbetarstöd

 
Förändring är idag ett normaltillstånd i näringslivet. L.P. hjälper företag att stärka och utveckla handlingsförmågan.
Vi har stor erfarenhet av att anpassa uppdrag efter kundens behov.